Over Carassai, Le Marche Italie

Over Carassai, Le Marche

Carassai is slechts 3 km verwijderd van ons countryhouse. Het dorp beschikt over een restaurant, twee koffiebars die ook heerlijk Italiaans schepijs verkopen, een afhaal pizzeria. En een paar winkels. Verder een bank met geldautomaat, een schaduwrijk park met speeltuin voor de kleintjes, een drogist en een klein archeologisch museum in het gemeentehuis of Palazzo Communale. In de zomermaanden zijn er verschillende festivals op het Piazza van Carassai.

Geschiedenis

Carassai, het dorp met twee burchten. Is gelegen op de top van een smalle heuvel, ingeklemd tussen 2 riviertjes, de Aso en de Menocchia. Het dorp ligt 365 meter boven de zeespiegel en heeft 1263 inwoners.

Archeologische opgravingen tonen aan dat dit gebied reeds in het stenen tijdperk werd bewoond. De regio tussen De steden Ascoli Piceno ten zuiden van Carassai en Fermo ten noorden van Carassai wordt de “Piceno” genoemd naar de Picenen. De Picenen waren de belangrijkste stam die dit gebied bewoonden van de 9e eeuw V.C. tot 286 V.C. In dat jaar werden ze overwonnen door de Romeinen en bij de republiek Rome ingelijfd. U kunt een aantal van de archeologische vondsten uit de tijdperken van de prehistorie, de Picenen, de Romeinen en de middeleeuwen bekijken in het Museo Civico Archeologico in het Palazzo Comunale in Carassai.

amando Gedurende zijn bestaan heeft het stadje verschillende namen gekend. Het huidige Carassai dateert vanuit het midden van de 15e eeuw. In de 5e eeuw, werd Carassai en haar ommelanden ingenomen door de Lombarden. Een Duitstalige stam die Italie binnenvielen en centraal Italie beheersten totdat zij door Pepijn de korte, vader van Keizer Karel de Grote in de 9e eeuw werden verjaagd.

In 1324-1325 werd Carassai bijna in zijn geheel verwoest gedurende het Avignonese pausdom. Het werd herbouwd en daarna weer verwoest in 1356 op bevel van Kardinaal Albornoz, Een Spaanse legeraanvoerder die zijn kardinaalshoed ontving van Paus Clemens VI (van Avignon) en de lokale zelfbenoemde heersertjes in afwezigheid van het Pauselijk bewind de kop moest indrukken. In 1372 werd slechts een deel van het voormalige stadje herbouwd en trok de bevolking zich terug in wat men nu de oude burcht noemt.

De oude dorpskern bestaat Carassai bestaat uit twee burchten. “Il Castello Vecchio” (oude burcht) en “Il Castello Nuovo” (nieuwe burcht). Denk hierbij niet aan adellijke kastelen maar aan versterkte, goed verdedigbare clusters van huizen.

De oude burcht stamt uit feodale tijden en stamt de 4e en 5e eeuw. Het is rond van vorm en wordt gekenmerkt door zijn smalle bochtige straatjes en kleine karakteristieke huizen. In dit Castello ligt de uit 1424 stammende kerk van San Lorenzo. Deze is gerestaureerd in 1574. Haar klokkentoren dateert eveneens uit de 16e eeuw.

amando De nieuwe burcht, gebouwd in de 13e en de 14e eeuw en herbouwd na de verwoestingen van Kardinaal Albornoz, is in tegenstelling tot zijn oudere broer rechthoekig van vorm en bestaat uit drie parallel lopende straten. De middelste straat, Via Roma genoemd, is de hedendaagse hoofdstraat. Aan het begin van het Castello Nuovo ziet u links van het park nog de oude versterkte toegang. In de doorgang bevind zich een groen deurtje dat toegang geeft tot de versterkte militaire rondgang (Gambiamento Militare) van waaruit verdedigers de vijand konden bestoken. Dit is vrij toegankelijk.

Tussen de oude en nieuwe burcht lig het Piazza of dorpspleintje met het Palazzo Comunale. Het Palazzo Comunale is een fraai gebouw versierd met een zuilengalerij en monumenten. Het oorspronkelijke bebouw stamt uit de 9e eeuw waarvan de voorgevel in later eeuwen is gemoderniseerd en verfraaid. Direct rechts hiervan ligt het Oratoro di S. Monica. Het is een fraai laat-barokke kerkje gebouwd in 1699. Het is in 2003-2004 gerestaureerd huist tegenwoordig de gemeentelijke kunstcollectie (Pinacoteca).

De Santa Maria del Buon Gesu, net buiten het nieuwe kasteel naast het park is een bezoek waard. Oorspronkelijk gebouwd in de 15e eeuw heeft de kerk zowel renaissance als barokke kenmerken in haar architectuur en decoratie. Deze kerk met zijn fraaie fresco’s en altaren is nog steeds in gebruik als parochiekerk van het dorp.

amando Even buiten Carassai ligt het kasteel Rocca Monte Varmine, welke het enige middeleeuwse kasteel is in de Piceno regio dat de eeuwen ongeschonden heeft getrotseerd en haar middeleeuwse uiterlijk en karakter met zwaluwstaart kantelen heeft weten te bewaren. Het wordt momenteel grondig gerestaureerd (2008) De Rocca Monte Varmine is gebouwd in de 14e eeuw bovenop de resten van een 9e eeuws kasteel dat mogelijk van Lombardische origine is. Het is gebouwd rond een binnenplaats en heeft zijn eigen kerkje gewijd aan San Pietro. Het was Het was geen adellijke woonstede maar een van de weinige grote versterkte Boerderijen in de Piceno regio. In dit kasteel is de “bombardella manesca” uit 1341 gevonden. Een van de oudst bekende vuurwapens in europa.


  • Waar We zijn gelegen

    Waar We zijn gelegen
  • De Weather Report

  • Lees onze recensies On …

    Lees onze recensies On …